Wouter van de Beek

Business Manager & Consultant XTR

Wouter van de Beek

Business Manager & Consultant XTR

“Complexe product- en procesuitdagingen op een gefocuste, heldere manier te lijf gaan, dat doe ik graag. Te vaak stranden ze doordat:

  • De focus op termijn verdwijnt door andere zaken die aandacht vragen;

  • ‘Gewoon doen’ niet voldoende is voor de complexiteit van het probleem en een gestructureerde, projectmatige aanpak mist;

  • Symptomen in plaats van grondoorzaken bestreden worden;

  • De potentie van data-analyse niet benut wordt.

Het liefst combineer ik inhoudelijk, procestechnologisch werk met projectmanagement. Hierbij ben ik overtuigd van de waarde van een gedegen root cause analyse en van de objectiviteit van data. Beide helpen om een probleem daadwerkelijk te begrijpen en duurzaam op te lossen. Meetbare en geborgde resultaten, zoals het verhogen van de OEE, dat maakt een project geslaagd en geeft voldoening.”

Wouter heeft Industrial Engineering and Management (Technische Bedrijfskunde) gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat hij zich bij XTR aansloot heeft hij bij Tata Steel en Smurfit Kappa vijf jaar ervaring opgedaan in procestechnologie, projectleiding en operationeel management.

Ik ben overtuigd van de waarde van een gedegen root cause analyse en van de objectiviteit van data.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then