Ted Abrahamsen

Senior Consultant

Ted Abrahamsen

Senior Consultant

Mensen in beweging krijgen, daarmee komen verbeteringen en goede resultaten tot stand. Een kwestie van de juiste ondersteunende structuren ontwikkelen: heldere rollen, eenduidige werkprocessen en goede managementsturing. Door samen mensen op hands-on wijze in hun rol te brengen worden verbeteringen zichtbaar en blijven ze geborgd. Het inspireert mij als ik mensen zie groeien en de organisatie als geheel tegelijkertijd betere resultaten laat zien.

Ted ondersteunt al ruim 20 jaar organisaties bij het verbeteren van hun operationele resultaten. Deed ruime ervaring op in de chemie-, voedingsmiddelen- en papierindustrie en was werkzaam in Nederland, Duitsland, België, Zweden, Italië, Engeland, Polen en USA.

Rondde na zijn studie werktuigbouwkunde en bedrijfskunde aan de Universiteit Twente de opleiding tot marine officier af. Startte daarna bij AkzoNobel als engineer en vervulde vervolgens verschillende managementfuncties in onderhoud en productie. In 2000 was hij één van de oprichters van ARV Group.

Resultaten worden behaald door mensen in beweging te krijgen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then