Lisette Holst

Senior Consultant

Lisette Holst

Senior Consultant

Het bouwen aan een integraal kwaliteitssysteem, waarbij de samenwerking en samenhang binnen de hoofdprocessen centraal staat, en met als doel om iedereen te inspireren om van kwaliteit een gewone zaak te maken, geeft mij energie.

Met veel enthousiasme en een pragmatische insteek bouwen aan een kwaliteitssysteem, waarbij de verbinding met de andere disciplines centraal staat, is voor mij een logische zaak. Zorgdragen voor de vertaling van de gedetailleerde eisen die vanuit de markt worden gesteld naar werkprocessen die voor iedereen van toegevoegde waarde zijn. Vanuit kwaliteit is een kerntaak om de operatie, inkoop, R&D en verkoop scherp te houden, maar wel op een manier waarbij samenwerken centraal staat. Niet vechten om de waarheid, maar zoeken naar praktische oplossingen binnen de bestaande processen, om uiteindelijk de gezamenlijke organisatie-doelen te behalen.

Lisette heeft ruim 20 jaar ervaring in het kwaliteitsvak binnen verschillende levensmiddelenbedrijven. Haar enthousiaste kijk op kwaliteit en de menselijke kant waarbij verbinding voor haar centraal staat typeert haar visie en stijl als professional Studeerde levensmiddelentechnologie aan de HAS, heeft bedrijfskunde en organisatiepsychologie gedaan.

Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte. Aristoteles

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then