Anke van Oostveen

Ontwikkelpartner

Anke van Oostveen

Ontwikkelpartner

Mensen, teams en organisaties echt kennis laten maken met zichzelf en hun bezieling. Zodat iedereen ten volle zijn eigen plek inneemt, talenten worden benut én er fundamenteel een bijdrage wordt geleverd aan de organisatie. Dit is waar het bij Anke om draait. Door te luisteren en te vragen naar datgene wat er tussen de regels door gezegd wordt, ontdekken mensen en teams wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

De aanpak van Anke is integraal. De mens is haar uitgangspunt. Ze kijkt naar posities en rollen en legt de verbinding met de persoonlijke why van mensen en de missie van de organisatie. Altijd bezig met het doel, de weg ernaar toe en het resultaat door scherpe vragen, door het analyseren van de ‘harde kant’ en door leuke, creatieve werkwijzen.

Dit doet Anke al meer dan tien jaar bij verschillende organisaties. In zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Haar opleidingen in Human Resources en gedragsontwikkeling vult ze momenteel aan met de opleiding Deep Democracy bij de Academie voor Organisatiecultuur; een leergang met een focus op groepsprocessen, specifiek op het meenemen van de wijsheid van de minderheid.

Anke is sinds 2011 zelfstandig ondernemer en is sinds 2016 verbonden aan OntwikkelingsPartners.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then