Verduurzaming: voorkom een veelkoppig monster binnen de totale supply chain

Bedrijven in de procesindustrie zijn op vele fronten actief als het gaat om duurzaamheid. Energieverbruik verminderen, duurzame energiebronnen inzetten, footprint verkleinen. Ook de vraag naar duurzame producten en verpakkingen stijgt, waarbij tegelijkertijd wetgeving en afnemerseisen steeds strikter worden. Bij dat laatste zijn er commercieel gezien volop kansen. De vraag is hoe je er adequaat op inspeelt, zonder dat het leidt tot ongewenste complexiteit in de supply chain.

Voor elk verandertraject geldt: zonder goede totaalstrategie en een ketengerichte aanpak, is de kans op ongewenste complexiteit groot. Ook verduurzamen is één groot veranderingstraject. Het is een afdelings- en bedrijfsoverschrijdend thema en vraagt dus om regie op de totale supply chain. Pak je het goed aan, dan kan duurzaamheid een gamechanger zijn waarmee je een vernieuwend portfolio met optimale toegevoegde waarde creëert. Op basis van wensen uit de markt, sterk supply chain management en heldere keuzes en doelen. Zo niet, maak dan je borst maar nat voor een veelkoppig monster dat in elke schakel van de keten opduikt en voor complexiteit zorgt.

Afdeling overstijgende regie

Neem de groeiende vraag naar bijvoorbeeld vegetarische en veganistische producten. Sales en marketing zien meestal direct kansen. Operations heeft veel vragen. Moet je productielijnen vaker omstellen vanwege kortere runs naast je reguliere producten? Lukt dat zonder complexiteit? Is het rendabel? Gaat het ten koste van levertijden? Ook inkoop krabt zich flink achter de oren. Want hier luidt bijvoorbeeld de vraag of er voor een nieuw aanbod duurzame producten voldoende grondstoffen leverbaar zijn en hoe zeker de beschikbaarheid daarvan is. Ook de transitie naar duurzame verpakkingen vraagt om een blik over de totale supply chain heen. Wat betekent een alternatief materiaal voor de houdbaarheid van een versproduct? En kies je voor een gefaseerde overstap van plastic naar kartonnen verpakkingen of maak je de overstap in één keer? Heel wat zaken dus waarover je goed moet nadenken. Om te voorkomen dat duurzame initiatieven op individueel afdelingsniveau worden opgepakt, omdat afdeling overstijgende regie ontbreekt.

Markt- en branche overstijgende regie

Verduurzamingstrajecten doe je niet alleen, duurzaamheid is van iedereen. Afnemers zijn er dus ook volop mee bezig. Daarom ligt het voor de hand om erover met hen in gesprek te gaan en te kijken of je tot gezamenlijke duurzame keuzes kunt komen. Mogelijk word je als producent zelfs koploper, als je klanten, of zelfs de complete markt, in korte tijd willen overstappen op duurzame product- en verpakkingsvarianten. Of is er zelfs de kans om dat als complete branche te doen.

New product development

Zijn alle beslissingen weloverwogen genomen en alle doelen duidelijk voor iedereen? Dan is het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het ideale startpunt is het new product development (NPD) proces. Hier kunnen nieuwe product- en verpakkingsconcepten worden ontwikkeld en getest. Waarbij de focus zich uitstrekt naar de voetafdruk over de gehele keten. En alle eigen afdelingen, leveranciers en afnemers hun inbreng hebben en aangesloten blijven in de verschillende ontwikkelingsfases. Vanuit sterk supply chain management kunnen vervolgens optimale beslissingen worden genomen voor nu en later. Go? Or no go

Bastiaan Boers
Partner ARV Group

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then