Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen

In 2020 bestaat ARV Group 20 jaar!

In 2020 vieren we bij ARV Group een bijzonder jubileum. We bestaan dan 20 jaar. Een mooie mijlpaal om bij stil te staan. We zijn dankbaar voor het vertrouwen al die jaren van onze inspirerende groep klanten, waarmee we samen zoveel mooie verbetertrajecten hebben mogen realiseren. En ook voor ons hechte team professionals, die vanuit hun integrale blikveld, de aansluiting vinden bij de klant. En daardoor duurzame toegevoegde waarde leveren. We zijn trots op waar we nu staan als ARV Group. En we willen onszelf, voortbouwend op onze kenmerkende ARV-stijl van dienstverlening, graag continu blijven verbeteren. We kijken er naar uit om ook de komende 20 jaar van toegevoegde waarde te zijn en blijven voor onze klanten.

Na zo’n periode is terugkijken en vooruitkijken bijna vanzelfsprekend. Onze basis heeft altijd gelegen in Operations en inmiddels hebben we alle soorten vraagstellingen in dat werkterrein succesvol opgepakt. Van zeer resultaatgerichte verbetertrajecten in een crisissituatie tot meerjarige ontwikkeling met continu verbeteren, en alles wat daar tussenin ligt. Voeg daaraan toe de trajecten die we in het buitenland hebben uitgevoerd, waar cultuurverschillen een grote rol spelen. Voor elke specifieke situatie creëren we een passende aanpak, aansluitend op de lokale werkelijkheid. En daarvoor is het van belang om de verschillende competenties en stijlen aanwezig in ons team optimaal te benutten.

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Onze stijl is steeds meer doorontwikkeld naar een stijl waarin we naast de klant staan en samen aan de slag gaan om de benodigde verandering te realiseren. En dat veranderproces vraagt in de praktijk zowel inzet van structuur en processen, als versterking van het benodigde gedrag en mindset. Deze laatste expertise hebben we in huis gehaald door het team van Ontwikkelingspartners op te tuigen: een speciale groep experts op leiderschap, organisatie ontwikkeling en gedragsverandering. Door mensen optimaal in hun kracht te zetten en ze te laten groeien in hun nieuwe rol of functie. Het zijn tenslotte de mensen die samen de geplande veranderingen teweeg kunnen brengen, gaande houden en nieuwe verbeteringskansen blijven zien en benutten.

Gehele productieketen

Inmiddels zijn we ook actief binnen andere schakels van de productieketen, zoals supply chain, quality assurance, finance en andere aan operations gelieerde kennisgebieden. Een logische keuze, omdat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het toevoegen van deze expertises aan ons team was dan ook een logische vervolgstap in de ontwikkeling van ARV Group. En steeds meer klanten ervaren de toegevoegde waarde van optimalisatie over de gehele keten, van inkoop van grondstoffen tot logistiek naar de afnemer. Waarbij ook het samenspel met finance en quality assurance essentieel is.

i4o

Parallel aan deze ontwikkeling van ARV Group in de afgelopen 20 jaar werd het belang van een interim poot met ARV signatuur ook steeds belangrijker. Regelmatig zijn er situaties waarin het gewenst is dat er iemand tijdelijk (van buiten de organisatie van de klant) nieuwe processen begeleidt, de eerste verbeterslagen aanstuurt of nog niet aanwezige expertise tijdelijk inbrengt. Tot de organisatie het zelf oppakt en verder kan. Met i4o vervullen we daarom ook interim rollen binnen operations, supply chain en finance.

Op naar 2020

We willen onze klanten, onze relaties en ons team hartelijk danken voor 20 jaar samenwerking. Voor hun commitment en vertrouwen. 20 jaar met vele mooie verbetertrajecten, die we samen hebben gerealiseerd. En we kijken uit naar de komende 20 jaar, waarin we graag samen met onze klanten de benodigde verbeteringen realiseren voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Maar nu eerst terug naar het hier en nu.
Namens de hele ARV Group wens ik u een gelukkig, gezond en inspirerend 2020 toe!

Bartelt Blankenberg
Managing Partner
ARV Group

Dank voor 20 jaar support,
We kijken uit naar de komende 20 jaar.
Gelukkig, gezond en inspirerend 2020! 


Publicatiedatum 1 januari 2020
Meer weten? Bartelt Blankenberg Managing Partner 06-54 71 45 84