Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen

Samenwerken met Ontwikkelingspartners

Waarom en wanneer werken ARV Group en Ontwikkelingspartners samen?

Af en toe krijgen we vragen van relaties over de samenwerking tussen ARV Group en Ontwikkelingspartners. Waarom werken jullie samen? En wie heeft welke expertise in huis? ‘Daar waar onze kennis en ervaring elkaar kunnen versterken, bundelen we onze krachten’, zeggen Bartelt Blankenberg (ARV Group) en Arianne van Tongeren (Ontwikkelingspartners). Een tweegesprek over samenwerking in het belang van de klant.

Wat is de expertise van ARV Group?

Bartelt: ‘Optimalisatie van operations en supply chain in de maakindustrie. We zijn voor onze opdrachtgevers de integrale business sparringpartner op dit gebied. Zij schakelen onze hulp in bij het maken van concrete plannen om te komen tot structurele verbeteringen van processen en resultaten. En bij het implementeren ervan, met alle ‘harde’ en ‘zachte’ elementen die daarbij horen. Dat is onze expertise. Het vraagt om inhoudelijke kennis, ervaring in de procesindustrie en diepgaande ervaring met continu verbeteren. We zijn hier nu ruim twintig jaar mee bezig en kijken scherp naar wat er op de werkvloer gebeurt. Vanuit het besef dat het de mensen zijn die veranderingen en verbeteringen in gang zetten en het uiteindelijke succes bepalen. Vandaar dat we een aantal jaren geleden de structurele samenwerking met Ontwikkelingspartners hebben opgezet. Ontwikkelingspartners biedt specifieke expertise bij het in de rol brengen en het ontwikkelen van management, teamleiders en medewerkers. Samen kunnen we voor zowel de functionele ontwikkeling als de gedragsontwikkeling zorgen die nodig zijn om operationele processen te verbeteren en nieuwe manieren van werken te realiseren.’

Waar ligt de kracht van Ontwikkelingspartners?

Arianne: ‘Wij zijn experts in organisatie- en gedragsontwikkeling. In de samenwerking met ARV Group komen wij in beeld als de richting voor verbetering van processen en resultaten is bepaald. Het zijn de mensen op alle niveaus die het werkelijk moeten gaan doen. Dat begint met het inrichten van de organisatie en het ontwikkelen van het juiste leiderschap. De organisatie drijft op authentieke, betrokken mensen op de juiste plek. Leiders die op krachtige en motiverende wijze de nieuwe lijnen kunnen uitzetten en teams optimaal motiveren en laten presteren. Een medewerker kan zijn verantwoordelijkheid daadkrachtig oppakken als helder is waarom zijn rol en bijdrage belangrijk zijn voor de prestaties van de gehele organisatie. Wij zorgen er in teamverband en in persoonlijke trajecten voor dat mensen over de juiste vaardigheden beschikken om hun rol optimaal te vervullen. En dat zij begrijpen wanneer zij wel en niet in hun kracht staan. Wijzelf kiezen steeds de rol die past bij wat de organisatie op dat moment nodig heeft om verder te ontwikkelen. Die rol varieert van organisatieadviseur, trainer, teamontwikkelaar tot 1-op-1 coach.’

Waarom werken juist ARV Group en Ontwikkelingspartners samen?

Bartelt: ‘Omdat we expertises hebben die nauw op elkaar aansluiten én omdat onze stijl van werken in de basis hetzelfde is: een pragmatische aanpak die aansluit bij de dagelijkse praktijk van onze klant. We duiken dus niet meteen in dikke mappen met cijfers of praten alleen met het management. We gaan eerst de werkvloer op en bekijken wat er daadwerkelijk in de werkprocessen gebeurt. Hoe is de sfeer in teams, wat zijn de ervaringen en inzichten van mensen? Wat gaat goed, waar kan het beter? Ik vind het prachtig om vervolgens te zien hoe de consultants van Ontwikkelingspartners mensen bewust maken van hun talenten, drives, gewoonten en valkuilen. Het is de basis voor de professionele én persoonlijke groei van elk uniek individu binnen de organisatie.’

Waar ligt de toegevoegde waarde van jullie samenwerking voor klanten?

Arianne: ‘We voelen ons niet de consultants van buitenaf. We stappen niet binnen en zeggen: wij weten wel hoe het moet. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht met de klant, de organisatie en de mensen. Samen zorgen we ervoor dat uiteindelijk iedereen zijn of haar rol pakt en zich binnen die rol eigenaar voelt van de in gang gezette ontwikkeling in rollen. gedrag en resultaten. Vertrouwen in dat het kan, focus op verbeterkansen en verantwoordelijkheid voor het eigen aandeel worden dan succesfactoren die blijvend zijn. De samenwerking tussen al die mensen zorgt er vervolgens voor dat de juiste energie en flow ontstaat waarmee de totale organisatie in beweging komt en blijft. Het lijkt er misschien op dat ARV Group en Ontwikkelingspartners processen en mensen veranderen. Maar wat we werkelijk doen is de kracht van de organisatie en de kern van elk individu optimaal tot zijn recht laten komen.’

‘Het lijkt er misschien op dat wij processen en mensen veranderen.Maar wat we werkelijk doen is de kracht van de organisatie en de kern van elk individu optimaal tot zijn recht laten komen.’

Meer weten?

www.arvgroup.com

www.ontwikkelingspartners.com

Publicatiedatum 31 december 2020
Meer weten? Bartelt Blankenberg Managing Partner 06-54 71 45 84