Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen

AkzoNobel Salt Specialties

Sterktes behouden, leren om te verbeteren

AkzoNobel Salt Specialties wil de toonaangevende zoutspecialist in Europa zijn en blijven. Het bedrijf vraagt ARV Group de organisatie door te lichten en uiteindelijk een veranderplan te implementeren. Het doel: koers zetten naar een nieuwe bedrijfscultuur die moet leiden tot meer operationele efficiency.

Essentie:

  • Een geïntegreerd, stapsgewijs driejarenprogramma met als doel: verbetering in onderhoud, OEE, optimale personeelsbezetting in de lijn, afvalmanagement en basis zoals 5S, zonering, verbeterteams en prestatiemanagement.
  • De uiteindelijke uitrol bevat niet alleen Lean-elementen, maar zorgt ook voor een ontwikkeling waarin veranderprocessen zijn afgestemd op de lokale setting.
  • Alle sleutelfiguren moesten betrokken worden bij het maken van het meerjarenplan.

Concrete resultaten:

  • Mogelijkheden om zescijferige, jaarlijkse besparingen op internationale locaties te realiseren werden in kaart gebracht
  • Alle sleutelfiguren, van werkvloer tot management, werden getraind en gecoacht
  • Model opgezet voor de ontwikkeling van het lijnmanagement
  • Prestatiemanagement werd ingevoerd en door ontwikkeld.

Bekijk andere referenties
Met de hulp van ARV Group waren we in staat om onze operations in lijn te brengen met onze corporatie doelstellingen. Tegelijkertijd bereikten we breder eigenaarschap onder onze mensen voor de volbrachte én de in de toekomst nog te realiseren veranderingen.
Jesper Frederiksen, Director Operations Salt Specialties
Meer weten? Bartelt Blankenberg Managing Partner 06-54 71 45 84