Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen

Akzo Nobel MA/CC

De brug naar Economic Value Added

Manager Wim de Kruijff van MA/CC benadert ARV Group met een helderde vraag: lever ons de noodzakelijke instrumenten, methoden en ervaring. Hij vraagt ons ook het verbeterproject te implementeren, de barrières tussen de afdelingen te slechten en de mensen te coachen die een sleutelrol vervullen bij het tot stand brengen van de beoogde supply chain. Binnen een jaar moet er concreet resultaat zijn.

Essentie:

 • Een multidisciplinaire aanpak
 • Drastische reorganisatie van de processen
 • Alle sleutelfiguren in de keten moesten ervan overtuigd zijn dat verbeteringen van de kostenstructuur konden worden bereikt zonder concessies aan de service
 • Korte bottom-up communicatielijnen voor een dagelijkse, systematische review
 • Formulering van maandelijkse mijlpalen
 • Opzet en inbedding van een performance managementsysteem, om zo de transparantie te vergroten én om te waarborgen dat de verbeteringen stand zouden houden.

Concrete resultaten:

 • De bedrijfskosten werden in 2 jaar gereduceerd met € 4,4 miljoen
 • De voorraden en werkkapitaal werden verminderd met 50%
 • Er staat een alert reagerende, kostenbewuste organisatie met duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • Alle resources werden afgestemd op de vereiste prestatie (niet meer, niet minder)
 • De verzorging van een goed opgeleide werknemersanalyse- en monitoringtools voor ERP
Bekijk andere referenties
ARV Group hielp ons om organisatie breed de aandacht te vestigen op gemeenschappelijke doelstellingen en kosten. Voor het eerst waren we echt in staat om onze supply chain te controleren en aan te sturen. Daarbij lag de focus op logistieke prestaties en kosten, waardoor we nu tijdig en effectief kunnen reageren op marktveranderingen en de laagste leveringskosten kunnen garanderen.
Wim de Kruijff, SBU manager
Meer weten? Jeroen Verheijen 06-51 24 76 26