Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen

Colbond Nonwovens

Meer winstgevendheid door betere focus & meer betrouwbaarheid

Voor Colbond spelen structurele productverbetering, continuïteit en efficiency een sleutelrol voor een goede marktpositie en de status van voorkeursleverancier. ARV Group wordt daarom gevraagd te helpen bij een ‘facts-based’ analyse van de kwaliteitsketen en bij de vertaling van resultaten naar een effectief verbetertraject.

Essentie:

 • Transparantie in de hele kwaliteitsketen rondom het productieproces
 • Het inzichtelijk maken van oorzaken van klachten en klanteisen
 • Inzoomen op kwaliteitscontrole in het productieproces om onnodig hoge productiekosten en verminderde marges tegen te gaan
 • Scherpe focus op kwaliteitseisen van grondstoffen en eventuele afwijkingen

Pakket aan effectieve maatregelen:

 • Verbetering van de spintechnologie (en vervolgens het verbeteren van de productkwaliteit, het verminderen van het aantal productiestops en het voorkomen van afval),
 • Implementatie van betrouwbare inspectiesystemen voor het online monitoren van de productie en voor continue kwaliteitscontrole,
 • Vergroting van de betrouwbaarheid en kwaliteit van het productieproces (voorkomen van stops en afval),
 • Verbetering van de marges door productoptimalisatie, met als doel beter te voldoen aan de vereiste performance.

Concrete resultaten:

 • Een significante verbetering van de productkwaliteit,
 • Een forse verhoging van de productiecapaciteit,
 • Een grotere betrouwbaarheid van het productieproces,
 • Een verbetering van de marges,
 • Meer onderling vertrouwen en samenwerking in de hele organisatie.
Bekijk andere referenties
Dit was onze tweede succesvolle samenwerking met ARV Group, die wederom heeft geresulteerd in significante verbeteringen. De gestructureerde aanpak legde een stevige basis voor een effectief en succesvol implementatietraject. ARV Group heeft bewezen goed te kunnen samenwerken met alle betrokkenen, inclusief de lokale productieorganisatie. Zij verleende bovendien uitstekende support tijdens de implementatie van het hele pakket aan verbeteringen.
Marcel Werner, Manufacturing Manager
Meer weten? Jeroen Verheijen 06-51 24 76 26